• Chính Sách Đổi Trả 15 ngày

+ Nhân viên bán hàng khi bàn giao hàng hóa sẽ đồng kiểm với khách hàng, sau khi đồng kiểm, mọi mất mát hư hỏng thì cửa hàng miễn chịu trách nhiệm.

+ Trong vòng 15 ngày máy phát sinh lỗi do nhà sản xuất và có biên bản kiểm định của hãng là lỗi do nhà sản xuất thì bên cửa hàng sẽ đổi mặt hàng tương ứng, nếu hết model thì cửa hàng và bên mua sẽ thương lượng đổi sản phẩm tương đương hoặc hoàn tiền.

+ Thời hạn 15 ngày được tính từ lúc khách hàng gọi điện thoại phản ánh vẫn được giải quyết

Ví dụ: khách hàng phản ánh máy lỗi ngày 14, ngày 16 sau khi mua hàng hãng mới xuống thẩm định thì máy vẫn thuộc diện 15 ngày đổi trả . Trường hợp khách báo vào ngày thứ 16 sau khi mua hàng thì bên cửa hàng sẽ từ chối đổi trả và sẽ liên hệ hãng bảo hành theo chính sách của hãng

+ Cửa hàng sẽ từ chối đổi trả trong trường hợp lỗi không phải do nhà sản xuất

  • Chính Sách Bảo Hành

+ Nhân viên bán hàng khi bàn giao hàng hóa sẽ đồng kiểm với khách hàng, sau khi đồng kiểm, mọi mất mát hư hỏng thì cửa hàng miễn chịu trách nhiệm.

+Tất cả các sản phẩm của cửa hàng bán ra đều có bảo hành chính hãng, thời gian tùy tùng mẫu mã , khách hàng sẽ được tư vấn và kiểm tra trước khi mua đầy đủ.

+Mọi chính sách bảo hành đều tuân thủ theo chính sách của hãng. Nếu hãng từ chối bảo hành thì cửa hàng cũng sẽ từ chối bảo hành

  • Quy trình xử lý

1 . Khách hành phản ánh lỗi do nhà sản xuất lên nhân viên cửa hàng
2 . nhân viên tiếp nhận sẽ alo cho hãng xuống thẩm định lỗi ( bên em hỗ trợ gọi hãng chứ ko có quyền thẩm định lỗi . Thời gian hãng xuống còn phụ thuộc vào lịch hẹn của hãng cũng như khách hàng 2 bên thoả thuận mà không cần báo lại với cửa hàng)
3. Hãng sẽ có biên bản
Nếu
– Máy lỗi do nhà sx trong vòng 15 ngày ( nếu khách phản ánh ngày 14 và 16 hãng giải quyết bên em vẫn đổi vì tính theo thời gian của khách hàng phản ánh ) : xử lú đổi ngay cho khách tuỳ theo lịch hẹn 2 bên thống nhất
– Máy không lỗi do nhà sản xuất mà do người dùng : xử lý bên cửa hàng từ chối bảo hành và hãng cũng sẽ từ chối bảo hành
– Máy không lỗi gì cả hãng sẽ đánh giá là xuống xử lý theo yêu cầu khách hàng và sẽ có thu phí ( tuỳ phí hãng quy định)
4. Sau 15 ngày kể từ ngày mua hàng cửa hàng sẽ từ chối đổi với bất kỳ lý do gì kể cả lỗi do nhà sản xuất . Bên cửa hàng chỉ hỗ trợ gọi hãng xuống bảo hành nếu sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.